Najważniejsze informacje 2015 roku

piątek, 16 stycznia 2015

Rok 2015 rokiem

Sejm RP ogłosił, że rok 2015 będzie rokiem

  • Rokiem Kazimierza Paździora
  • Rokiem św. Jana Pawła II (w 10 rocznicę śmierci)
  • Rokiem Jana Długosza (w 600 rocznicę urodzin)
  • Rokiem Polskiego Teatru (w 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie)
  • Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło
  • Rokiem Współpracy Rozwojowej
  • Rokiem Jana Potockiego
  • Rokiem Gniezna – Miasta Królów
  • Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945

Literacka Nagroda Nobla - 2015 

W roku 2015 Literacką Nagrodę Nobla otrzymała Swietłana Aleksijewicz, białoruską pisarką i dziennikarką. Pisze w języku rosyjskim. Jest autorką książek, filmu i sztuk teatralnych. W swojej twórczości porusza tematykę II wojny światowej, radzieckiej interwencji w Afganistanie, katastrofy w Canobylu, samobójstw i inne. W uzasadnieniu Akademia Szwedzka napisała:" Aleksijewicz otrzymała ją za "polifoniczne pisarstwo, pomnik cierpienia i odwagi w naszych czasach".

 


 

Nagroda Literacka Nike - 2015

Najważniejszą polską nagrodę literacką otrzymała Olga Tokarczuk za książkę "Księgi Jakubowe". To powieść historyczna, której akcja toczy się XVIII wieku, ale porusza tematy ważne i aktualne nawet w XXI wieku.

olga