Ciekawe cytaty

czwartek, 20 lutego 2014

sowkaCytaty o książce


Kto czyta -  żyje wielokrotnie.

Kto zaś z książkami obcować nie chce-

na jeden żywot jest skazany.

Antoni Czechow


…Książka i możliwość czytania

        to jeden z największych                    

    cudów ludzkiej cywilizacji…

 Maria Dąbrowska


Książka jest to mędrzec łagodny

i pełen słodyczy. Puste życie napełnia

światłem, a puste serce wzruszeniem.

Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi         

ujmuje ciężaru. W martwotę domu

wprowadza życie, a życiu nadaje sens.

Książka wszystko potrafi.

 Kornel Makuszyński


Książko, najwierniejszy towarzyszu

w podróży życia. Milczący w nieszczęściu,

gadatliwy w radości.

Jesteś jednym z najcenniejszych darów.

Jarosław Iwaszkiewicz


Nie ma takiej dziedziny życia,

w której by dobra książka                               

nie pomogła.

Lucjan Rudnicki


W książce znajdziemy prawo

do życia i słuszność. W książce

notujemy nasze sukcesy i mówimy

o przyczynach naszych klęsk,

szukamy prawd i cieszymy się,

gdy zwalcza się fałsze.

Książka jest zatem sojusznikiem

w naszej walce. Jest przyjaciółką tych,

którzy się z nią rozstają. Jest

towarzyszką w chwilach złych

i dobrych, mrocznych i jasnych.

 Wilhelm Szewczyk


 Kochajcie książki, źródło wiedzy –

jedynie wiedza jest zbawieniem,

jedynie wiedza może uczynić z nas

duchowo silnych, uczciwych, rozumnych

ludzi, którzy potrafią szczerze kochać

człowieka, szanować jego trud i całym

sercem podziwiać owoce jego nieustannej,       

wspaniałej pracy. We wszystkim,

co zrobił i nadal robi człowiek,

w każdej rzeczy – tkwi jego dusza.

Najwięcej tej czystej i szlachetnej duszy

jest w nauce. W sztuce – najpiękniej,

najrozumniej przemawia ona w książkach.

Maksym Gorki


Kochajcie książkę, bo ona jak przyjaciel

pomoże Wam zorientować się w pstrej

i burzliwej plątaninie myśli, uczuć                    

i zdarzeń. Ona nauczy Was szacunku

dla siebie, dla człowieka. Ona uskrzydli

Wasz rozum i serce miłością do człowieka,

do świata.

 Maksym Gorki


Zbiór starych książek to nie księgarnia,

to nie skład druku, to żywy organizm,

zrozumiale przemawiający. Każda                    

z tych książek ma swoją historię.

Dla człowieka, co dłużej na nią patrzy

a myśli, ma dziwny urok i wzbudza

szacunek.

 Stefan Żeromski


Nauka jest jak niezmienne morze…

Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś

spragniony. Kiedyś poznasz,                          

jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko,

co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.

 Stefan Żeromski


Czytanie rozwija rozum młodzieży,

odmładza charakter starca,                                       

uszlachetnia w chwilach pomyślności,                   

daje pomoc i pocieszenie

w przeciwnościach.

Cycero


 Sztuka czytania jest niby nowym

zmysłem, nieskończenie głębszym                    

i rozległym od wzroku.

Bolesław Prus


 Uczcie się abecadła nauki, zanim

będziecie próbowali wspiąć się

na jej szczyty. Nigdy nie bierzcie

się za rzeczy dalsze, dopóki

nie przyswoiliście wcześniejszych.                  

Nigdy nie myślcie, że wiecie

już wszystko. Bez względu na to

jak wysoko Was cenią, miejcie

zawsze odwagę powiedzieć sobie:

nic nie wiem...

Iwan Pawłow