Regulamin czytelni

czwartek, 06 października 2011

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ (CZYTELNI):

1.  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni  

     pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.

2.  Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

3.  Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza

     i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.

4.  Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką

     bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5.   W czytelni obowiązuje cisza

6.   Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których

      korzysta.

7.   Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia

      zgłasza się bibliotekarzowi.

8.   Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.

9.   Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.

10.  Czytelnik ma prawo do korzystania ze zbiorów audiowizualnych

       za zgodą bibliotekarza.

11.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni bez uzgodnienia

       jest zabronione.

12.  Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może

      pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.